Wet en regelgeving
ZZP'ers

Wet- en regelgeving

Als je als ZZP’er voor het uitvoeren van een opdracht wordt ingezet, zijn er twee situaties te onderscheiden.  Je ontvangt de opdracht direct van de opdrachtgever óf de opdrachtgever geeft de opdracht aan RodeTec die op haar beurt de opdracht laat uitvoeren door jou als ZZP’er. In de eerste situatie spreken we van ‘tussenkomst’ en in de tweede situatie is er sprake van ‘bemiddeling’ door de intermediair.

Overeenkomst van tussenkomst

Als de intermediair de opdracht aanneemt van de opdrachtgever en deze daarna wordt uitgevoerd door de ZZP’er, is er sprake van ‘tussenkomst’. De intermediair treedt dan dus op als tussenpersoon en is dan de opdrachtgever van de ZZP’er. De ZZP’er is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden (dit mag immers worden verwacht van een professionele vakspecialist), en ook is hij zelf verantwoordelijk voor gemaakte schade.

De intermediair en de opdrachtgever tekenen een overeenkomst van opdracht. Ook de ZZP’er sluit een overeenkomst met de intermediair die aan de voorwaarden van de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst moet voldoen.

Bij RodeTec monitoren we o.a. of een ZZP’er een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering heeft afgesloten en zorgen wij voor een geldig uittreksel KvK en VCA. Bovendien controleren wij altijd de identiteit en nationaliteit.

Bemiddelingsovereenkomst

De tweede vorm is bemiddeling, dit is ons vak. Er is sprake van bemiddeling als de intermediair geen rol speelt bij het uitvoeren van de opdracht maar uitsluitend de opdrachtgever en de ZZP’er samenbrengt. RodeTec bemiddelt dus tussen de opdrachtgever en ZZP’ers. De opdrachtgever en ZZP’er maken samen afspraken over de werkzaamheden en leggen die vast in een overeenkomst van opdracht. De ZZP’er voert de werkzaamheden zelfstandig uit.

RodeTec maakt gebruik van de diensten van Payoffice, Dit backoffice-bedrijf verzorgt onze back-office (administratie). Via Payoffice bevestigen wij, per opdracht, de overeenkomst tussen beide partijen, de werklocatie en een omschrijving van de werkzaamheden. De vergoeding voor onze dienstverlening is een marge tussen het bedrag wat wordt betaald aan de ZZP’er en het bedrag wat wordt overeengekomen met de opdrachtgever. Deze marge factureren wij boven op het uurtarief van de ZZP’er en het resterende betalen wij wekelijks uit aan de ZZP’er.

Alle gewerkte uren worden wekelijks uitbetaald na ontvangst van de getekende urenstaat. Wij verwachten van alle ZZP’ers en uitzendkrachten dat deze uiterlijk op vrijdag voor 20.00 uur aan ons worden gemaild.

Opdrachtgever en ZZP’er zijn samen verantwoordelijk

Opdrachtgevers en ZZP’ers zijn samen verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan. Zij moeten ervoor zorgen dat er duidelijkheid is over hun arbeidsrelatie. En dat er niet eigenlijk sprake is van loondienst.

Gaat een ZZP’er voor een opdrachtgever werken? Dan moeten zij samen bepalen of er sprake is van loondienst (een dienstbetrekking). In veel gevallen is het duidelijk dat hiervan geen sprake is. In twijfelgevallen kunnen ZZP’ers en hun opdrachtgevers een modelovereenkomst gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Wij adviseren ZZP’ers om bij de geringste twijfel een ondernemerscheck van de Belastingdienst te doen en meer te lezen over de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA). Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op!

RodeTec Uitzendbureau logo
RodeTec Uitzendbureau
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in
Over ons - kort
Over ons

RodeTec Uitzendbureau

Een vakspecialist vinden voor een bijzonder project is niet eenvoudig. Andersom zijn kandidaten op zoek naar een opdracht die bij ze past. RodeTec brengt uitzendkrachten, ZZP’ers en opdrachtgevers snel, gemakkelijk en met veel zorg bij elkaar. Samen werken we succesvol aan een zorgeloze  toekomst.

  • Schrijf je in op RodeTec
  • Vind de leukste opdrachten 
  • Kies de specialist die bij u past
  • Ga onbezorgd aan het werk

Meer over ons

RodeTec Uitzendbureau logo
RodeTec Uitzendbureau

Copyright © 2024 RodeTec Uitzendbureau | Alle rechten voorbehouden